Explore. Grow & Outshine

Wordpress

Tất cả Shortcode WooCommerce

WooCommerce đi kèm với một số shortcode, giúp người dùng có thể chèn nội dung vào bài đăng và trang một cách dễ dàng.

Tất cả Shortcode WooCommerce

Tất cả Shortcode WooCommerce

Page Shortcodes

[woocommerce_cart]: Hiển thị trang giỏ hàng để khách hàng xem và chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng của họ trước khi tiến hành thanh toán. 
[woocommerce_checkout]: Hiển thị trang thanh toán để khách hàng nhập thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng của họ.
[woocommerce_my_account]: Hiển thị trang tài khoản của khách hàng để họ có thể quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, lịch sử đơn hàng và các tùy chọn khác
[woocommerce_order_tracking]: Hiển thị trang theo dõi đơn hàng để khách hàng có thể nhập mã số đơn hàng của họ và xem trạng thái đơn hàng của mình.

Products

Shortcode [products] cho phép bạn hiển thị các sản phẩm bằng ID bài đăng, SKU, danh mục, thuộc tính, hỗ trợ phân trang, sắp xếp ngẫu nhiên và các thẻ sản phẩm.

Các thuộc tính sau đây có sẵn để sử dụng kết hợp với shortcode [products]

Hiển thị thuộc tính sản phẩm

 • limit: Số lượng sản phẩm được hiển thị. Mặc định là -1 (hiển thị tất cả) khi liệt kê sản phẩm và -1 (hiển thị tất cả) cho các danh mục.
 • columns: Số cột sản phẩm được hiển thị. Mặc định là 4.
 • paginate: Bật/Tắt phân trang. Sử dụng kết hợp với limit. Mặc định là false, đặt là true để bật phân trang.
 • orderby: Sắp xếp các sản phẩm được hiển thị theo tùy chọn nhập vào. Có thể truyền một hoặc nhiều tùy chọn bằng cách thêm cả hai slug cách nhau bằng dấu cách. Các tùy chọn có sẵn bao gồm:
  • date: Ngày sản phẩm được xuất bản.
  • id: ID bài đăng của sản phẩm.
  • menu_order: Thứ tự Menu, nếu được thiết lập (các số thấp hiển thị trước).
  • popularity: Số lần mua.
  • rand: Sắp xếp sản phẩm theo thứ tự ngẫu nhiên khi tải trang (không hoạt động với các trang web sử dụng bộ đệm, vì nó có thể lưu trình tự cụ thể).
  • rating: Điểm đánh giá trung bình của sản phẩm.
  • title: Tiêu đề sản phẩm. Đây là chế độ sắp xếp mặc định.
  • skus: Danh sách các SKU sản phẩm, được phân cách bằng dấu phẩy.
  • category: Danh sách các slug danh mục, được phân cách bằng dấu phẩy.
  • tag: Danh sách các slug thẻ, được phân cách bằng dấu phẩy.
 • order: Cho biết thứ tự sản phẩm là tăng dần (ASC) hay giảm dần (DESC), sử dụng phương pháp được thiết lập trong orderby. Mặc định là ASC.
 • class: Thêm một lớp wrapper HTML để bạn có thể sửa đổi đầu ra cụ thể bằng CSS tùy chỉnh.
 • on_sale: Lấy các sản phẩm đang giảm giá. Không được sử dụng kết hợp với best_selling hoặc top_rated.
 • best_selling: Lấy các sản phẩm bán chạy nhất. Không được sử dụng kết hợp với on_sale hoặc top_rated.
 • top_rated: Lấy các sản phẩm được đánh giá cao nhất. Không được sử dụng kết hợp với on_sale hoặc best_selling.

Thuộc tính sản phẩm nội dung

 • attribute: Lấy các sản phẩm sử dụng slug thuộc tính đã chọn.
 • terms: Danh sách các thuộc tính được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng với thuộc tính attribute.
 • terms_operator: Toán tử so sánh các thuộc tính. Các tùy chọn có sẵn bao gồm:
  • AND: Hiển thị các sản phẩm từ tất cả các thuộc tính được chọn.
  • IN: Hiển thị các sản phẩm với thuộc tính đã chọn. Giá trị mặc định của terms_operator là IN.
  • NOT IN: Hiển thị các sản phẩm không nằm trong các thuộc tính đã chọn.
 • tag_operator: Toán tử so sánh các thẻ. Các tùy chọn có sẵn bao gồm:
  • AND: Hiển thị các sản phẩm từ tất cả các thẻ đã chọn.
  • IN: Hiển thị các sản phẩm với các thẻ đã chọn. Giá trị mặc định của tag_operator là IN.
  • NOT IN: Hiển thị các sản phẩm không nằm trong các thẻ đã chọn.
 • visibility: Hiển thị các sản phẩm dựa trên tùy chọn hiển thị đã chọn. Các tùy chọn có sẵn bao gồm:
  • visible: Sản phẩm hiển thị trên cửa hàng và kết quả tìm kiếm. Đây là tùy chọn hiển thị mặc định.
  • catalog: Sản phẩm chỉ hiển thị trên cửa hàng, không hiển thị trên kết quả tìm kiếm.
  • search: Sản phẩm chỉ hiển thị trên kết quả tìm kiếm, không hiển thị trên cửa hàng.
  • hidden: Sản phẩm bị ẩn trên cửa hàng và kết quả tìm kiếm, chỉ có thể truy cập qua URL trực tiếp.
  • featured: Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm nổi bật.
 • category: Lấy các sản phẩm sử dụng slug danh mục đã chọn.
 • tag: Lấy các sản phẩm sử dụng slug thẻ đã chọn.
 • cat_operator: Toán tử so sánh các thuộc tính danh mục. Các tùy chọn có sẵn bao gồm:
  • AND: Hiển thị các sản phẩm thuộc tất cả các danh mục được chọn.
  • IN: Hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục đã chọn. Giá trị mặc định của cat_operator là IN.
  • NOT IN: Hiển thị các sản phẩm không thuộc danh mục đã chọn.
 • ids: Hiển thị các sản phẩm dựa trên danh sách ID bài đăng được phân cách bằng dấu phẩy.
 • skus: Hiển thị các sản phẩm dựa trên danh sách SKU được phân cách bằng dấu phẩy.

Thuộc tính sản phẩm đặc biệt

Những thuộc tính này không thể được sử dụng với các “Thuộc tính nội dung” được liệt kê ở trên, vì chúng sẽ gây xung đột và không hiển thị được. Bạn chỉ nên sử dụng một trong những thuộc tính đặc biệt sau đây.

 • best_selling: Sẽ hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất của bạn. Phải được thiết lập thành true.
 • on_sale: Sẽ hiển thị các sản phẩm đang được giảm giá của bạn. Phải được thiết lập thành true.

Product Category

Hai shortcode này sẽ hiển thị các danh mục sản phẩm của bạn trên bất kỳ trang nào.

 • [product_category]: Sẽ hiển thị các sản phẩm trong một danh mục sản phẩm cụ thể.
 • [product_categories]: Sẽ hiển thị tất cả các danh mục sản phẩm của bạn.

Thuộc tính danh mục sản phẩm có sẵn

 • ids – Chỉ định các id danh mục cụ thể được liệt kê. Được sử dụng trong shortcode [product_categories].
 • category – Có thể là id, tên hoặc slug của danh mục. Được sử dụng trong shortcode [product_category].
 • limit – Số lượng danh mục được hiển thị. columns – Số lượng cột được hiển thị. Mặc định là 4.
 • hide_empty – Mặc định là “1” sẽ ẩn các danh mục trống. Đặt thành “0” để hiển thị các danh mục trống.
 • parent – Đặt thành một ID danh mục cụ thể nếu bạn muốn hiển thị tất cả các danh mục con. Ngoài ra, đặt thành “0” (như trong ví dụ dưới đây) để chỉ hiển thị các danh mục cấp cao nhất.
 • orderby – Mặc định là sắp xếp theo “tên”, có thể đặt thành “id”, “slug” hoặc “menu_order”. Nếu bạn muốn sắp xếp theo các id bạn đã chỉ định, thì bạn có thể sử dụng orderby=”include”.
 • order – Chỉ định thứ tự sắp xếp danh mục theo thứ tự tăng dần (ASC) hoặc giảm dần (DESC), sử dụng phương pháp được thiết lập trong orderby. Mặc định là ASC.

Product Page

Hiển thị toàn bộ trang sản phẩm theo ID hoặc SKU.

[product_page id="99"]
[product_page sku="FOO"]

Related Products

Liệt kê các sản phẩm liên quan.

[related_products limit="12"]

Add to Cart

Hiển thị giá và nút thêm vào giỏ hàng của một sản phẩm theo ID.

[add_to_cart id="99"]

Add to Cart URL

Hiển thị URL trên nút thêm vào giỏ hàng của một sản phẩm theo ID.

[add_to_cart_url id="99"]

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x