Explore. Grow & Outshine

Wordpress

Chỉnh sửa Tab sản phẩm trong WooCommerce

Các hook thường dùng để chỉnh sửa Tab trong Woocommerce

Xóa Tab Woocommerce

/**
 * Remove product data tabs
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );

function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {

  unset( $tabs['description'] );   	// Remove the description tab
  unset( $tabs['reviews'] ); 			// Remove the reviews tab
  unset( $tabs['additional_information'] ); 	// Remove the additional information tab

  return $tabs;
}

Đổi tên Tab Woocommerce

/**
 * Rename product data tabs
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs', 98 );
function woo_rename_tabs( $tabs ) {

 $tabs['description']['title'] = __( 'More Information' );		// Rename the description tab
 $tabs['reviews']['title'] = __( 'Ratings' );				// Rename the reviews tab
 $tabs['additional_information']['title'] = __( 'Product Data' );	// Rename the additional information tab

 return $tabs;

}

Sắp xếp thứ tự các Tab Woocommerce

/**
 * Reorder product data tabs
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_reorder_tabs', 98 );
function woo_reorder_tabs( $tabs ) {

 $tabs['reviews']['priority'] = 5;			// Reviews first
 $tabs['description']['priority'] = 10;			// Description second
 $tabs['additional_information']['priority'] = 15;	// Additional information third

 return $tabs;
}

Tùy chỉnh Tab Woocommerce

/**
 * Customize product data tabs
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_custom_description_tab', 98 );
function woo_custom_description_tab( $tabs ) {

 $tabs['description']['callback'] = 'woo_custom_description_tab_content';	// Custom description callback

 return $tabs;
}

function woo_custom_description_tab_content() {
 echo '<h2>Custom Description</h2>';
 echo '<p>Here\'s a custom description</p>';
}

Thêm Tab mới Woocommerce

/**
 * Add a custom product data tab
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_new_product_tab' );
function woo_new_product_tab( $tabs ) {
 
 // Adds the new tab
 
 $tabs['test_tab'] = array(
  'title' 	=> __( 'New Product Tab', 'woocommerce' ),
  'priority' 	=> 50,
  'callback' 	=> 'woo_new_product_tab_content'
 );

 return $tabs;

}
function woo_new_product_tab_content() {

 // The new tab content

 echo '<h2>New Product Tab</h2>';
 echo '<p>Here\'s your new product tab.</p>';
 
}

Tab “Additional Information” Woocommerce

Lưu ý là tab “Additional Information” sẽ chỉ hiển thị nếu sản phẩm có trọng lượng, kích thước hoặc thuộc tính (không được sử dụng cho biến thể cho các sản phẩm khác nhau). Nếu bạn cố gắng áp dụng thay đổi cho tab đó và nếu sản phẩm không có trọng lượng, kích thước hoặc thuộc tính, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi tương tự như:

Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /mysite/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/tabs/tabs.php on line 35

Trong trường hợp đó, bạn phải sử dụng thẻ điều kiện WooC Commerce:

 • has_attribut ()
 • has_dimensions ()
 • has_ weight ()
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x